Logistics Platform Oss
Home > News > Opwaardering N329.
N329 - De weg van de Toekomst
28 february 2012
Opwaardering N329.
De N329 in Oss - een belangrijke toegangsweg - is uitverkoren als 'Weg van de Toekomst'. Om deze status te verdienen moet de weg hét toonbeeld worden van duurzaamheid. De werkzaamheden om dit te realiseren zijn inmiddels in volle gang. Hetgeen - naast de toekomstige verbeteringen aan de verkeerssituatie - helaas ook tijdelijke overlast voor de (in)direct aanliggende bedrijven betekent.

Ook enkele leden van het Logistiek Platform Oss maken dagelijks veelvuldig gebruik van deze verbinding. Het LPO is in nauw overleg met de gemeente en verantwoordelijke uitvoerder om de doorstroming op en naar de N329 zo vlot mogelijk te laten verlopen. De leden van het LPO hebben inmiddels diverse suggesties voorgedragen ter verbetering van de huidige situatie. De verkeersdeskundigen hebben bevestigd dat alle mogelijke varianten bekeken zullen worden, om de hinder zo veel mogelijk te beperken.

Zie ook www.n329.nl.

rss print email


Always up to date with the logistics news from Oss!

follow us on Twitter @logistiekoss or

receive our news letter (both in Dutch)

Lees meer

Oss: easily accessible by water, road and rail