Logistics Platform Oss
Home > News > Den Hartogh tekent convenant na positieve beoordeling IVW.
14 juli 2011
Den Hartogh tekent convenant na positieve beoordeling IVW.
Op 12 juli 2011 hebben Den Hartogh Logistics en de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) in Rozenburg een handhavingsconvenant getekend. Hiermee behoort Den Hartogh tot een van de eerste transportbedrijven dat het vertrouwen wint van de IVW voor wat betreft de naleving van wet- en regelgeving.

Den Hartogh Logistics voldoet aan criteria
Met het sluiten van handhavingsconvenanten wil de IVW het aantal inspecties op bedrijven met wie een convenant is afgesloten verminderen. Het bevat nadere afspraken over de naleving van wet- en regelgeving, de vermindering van toezichtlast en de vergroting van de dienstverlening. Alleen bedrijven met een goede beoordeling komen ervoor in aanmerking. Den Hartogh Logistics heeft tijdens een audit aangetoond dat zij haar systemen, processen en methoden voor wat betreft het borgen van de naleving van wet- en regelgeving bovenmatig beheerst. Daarnaast heeft de logistieke dienstverlener geen negatief profiel bij andere (inspectie)diensten, eveneens een voorwaarde om voor het convenant in aanmerking te komen.

Pieter den Hartogh: ‘Samen zorgen voor verbetering’
Pieter den Hartogh, Group Managing Director van Den Hartogh Logistics, is tevreden met het convenant. “Voor ons is dit goed nieuws. Door regelmatig overleg en een goede samenwerking met de IVW kunnen we ervoor zorgen dat de naleving van de wet- en regelgeving binnen ons bedrijf op een nůg hoger niveau komt te staan. Alleen door samen te werken en door uitwisseling van kennis kunnen we innovatieve ideeŽn realiseren. Gezamenlijk zorgen voor verbetering is wat ons betreft dan ook het uitgangspunt.”

Looptijd van twee jaar
De looptijd van het convenant bedraagt in eerste instantie twee jaar. Gedurende deze periode zal Den Hartogh Logistics verbeteringen doorvoeren die zijn aangedragen door de IVW. Tevens zal het bedrijf, in samenwerking met de IVW, zich buigen over nieuwe maatregelen ter verbetering van de veiligheid op de weg, zoals bijvoorbeeld vermoeidheidsmanagement. Na die periode wordt bekeken of de looptijd van de overeenkomst kan worden uitgebreid.

rss print email


Always up to date with the logistics news from Oss!

follow us on Twitter @logistiekoss or

receive our news letter (both in Dutch)

Lees meer

Oss: easily accessible by water, road and rail