LOGISTIEK PLATFORM OSSOss ambieert hoge logistieke hotspot positie.


Oss ambieert hoge logistieke hotspot positie.Onderstaand artikel verscheen op 8 april 2011 op Logistiek.nl (auteur: Bas Dijkhuizen).

Venlo en West-Brabant zijn al jaren de belangrijkste logistieke hotspots van Nederland. Oss wil zich ook aansluiten bij deze hotspots want de zesde stad van Brabant is volgens eigen zeggen een belangrijk, maar relatief onbekend, trimodaal logistiek knooppunt voor Zuidoost-Brabant, zo bleek woensdag tijdens de zogeheten eerste krachtsessie van het Logistiek Platform Oss (LPO).


Een goed gevulde raadszaal van het gemeentehuis in Oss was afgelopen woensdag het decor voor het LPO-congres: "Rotterdam en de kracht van het achterland". Een veelzeggende titel aangezien Oss zich terdege realiseert dat als het in het achterland van Brabant iets wil gaan voorstellen als logistiek knooppunt er nadrukkelijk gehengeld moet worden naar met name de gunsten van mainport Rotterdam. Hoofdvraag tijdens de bijeenkomst, waar met name veel logistiek dienstverleners en verladers op waren afgekomen, was hoe kan zich nog beter profileren als logistiek knooppunt en zich onderscheiden van erkende Brabantse logistieke hotspots als Tilburg, Waalwijk, Oosterhout en Moerdijk?

 

Vrij toegankelijke haven
Om de deelnemers aan de bijeenkomst voer te geven voor de discussie over de logistieke kansen van Oss, liet LPO vijf sprekers aan het woord die ieder op hun eigen wijze een antwoord probeerden te geven op deze vraag. Gastheer van de bijeenkomst burgemeester van Oss Herman Klitsie dat de logistieke ambities van zijn stad een enorme impuls geven aan zijn stad die nog altijd flink de gevolgen voelt van de economische crisis. "Dankzij de gemeentelijke herindeling met Lith zijn we nu veertig kilometer Maasoever rijker met daarbij onder andere een vrij toegankelijke haven die gegevens zijn voor Oss alle reden om zich op te werpen als regionaal logistiek knooppunt. Voorwaarde is wel dat we in dit streven ons nauwer verbinden met omliggende gemeentes als Uden en Veghel."

Witboek Transport
Elmer de Bruin, secretaris intermodaal en internationaal vervoer bij TLN, ging aansluitend in op de noodzaak voor logistiek Nederland om op te schalen naar intermodaal vervoer. "We moeten nog beter nadenken hoe we in de toekomst de goederen vanuit Rotterdam het achterland in krijgen. Het wegvervoer wordt steeds duurder en we krijgen te kampen met een tekort aan 55.000 truckchauffeurs. In dat kader zal duurzaam transport een steeds grotere rol gaan spelen. We moeten schoner vooral ook omdat Brussel in het onlangs verschenen Witboek Transport ten opzichte van 1990 wil streven naar 60 procent CO2-reductie in 2050. Hierdoor moeten we serieuzer kijken naar andere modaliteiten dan de weg."

Marktwerking
De Bruin benadrukte echter dat modal shift vooral aan de markt moet worden overgelaten. "In een opgelegde shift geloof ik niet en de historie wijst nog altijd uit dat het wegvervoer prevaleert boven het water of spoor."

Niet kannibaliseren
Ellen Naaykens, business manager logistics binnen het havenbedrijf Rotterdam, stelde in haar presentatie over het belang van logistieke knooppunten in het achterland van Rotterdam dat Oss vooral regionale samenwerkingsverbanden moet aangaan. "Wil je als logistiek achterland knooppunt Rotterdam versterken dan moet je versnipperde dienstverlening uitsluiten, bundelen van goederenstromen en voorkom kannibalisme van regionale terminals onderling. Samenwerking is dus belangrijk en in dat kader zie voor Oss met zijn goede trimodale ontsluitingen genoeg mogelijkheden voor Rotterdam, maar ook de vestiging van nieuwe bedrijvigheid. Kijk in dat geval naar een Raben dat onlangs besloot om naar Oss te verhuizen."

Partnership nastreven
Frans van den Boomen, market logistics outbound Mars Nederland, ging in zijn presentatie vooral in op het succes dat hij behaalde met Green Order en het door hem onlangs gelanceerde NK Speeddocking. Van den Boomen plaatste deze initiatieven in de context van Nieuwe logistiek waarbij de focus moet liggen op leverbetrouwbaarheid, ketenduurzaamheid en snelheid. "Dit is alleen succesvol te realiseren als je onderling streeft naar partnership en transparantie. En dat zijn denk ik ook belangrijke voorwaarden voor Oss bij het realiseren van zijn logistieke ambities."

Verdubbeling N329
Theo van Loon, directielid Bracofeed Groep Deurne, legde als laatste sprekers de deelnemers uit waarom zijn bedrijf zich nu juist heeft gevestigd in Oss. "Deze gemeente is voor ons goed trimodaal ontsloten door de Maas als internationale vaarweg, een goederenspoorlijn naar Den Bosch en de snelwegen A50 en A59. Vanuit Oss ben je binnen een half uur in Duitsland dat voor ons een belangrijke afzetmarkt is. Bovendien is het een positieve ontwikkeling dat de N329, de belangrijke provinciale weg naar Oss, op korte termijn wordt verdubbeld. Ook was vestiging in Oss interessant voor ons omdat je hier een concentratie hebt van vijf veevoederbedrijven." 

Als advies gaf Van Loon tijdens zijn presentatie de gemeente Oss mee dat het versneld de trimodale ontsluiting voor de huidige bedrijven moet verbeteren.

Meer volume
De discussie met sprekers en zaal die volgde, onder leiding van Mark Warner (zie fotoalbum), kwam vooral naar voren dat Oss zich veel sterker moet positioneren als logistiek knooppunt. "Oss is heeft meer bekendheid nodig. Het is de grote onbekende het Logistieke Platform Oss en de BOM hebben hierin een rol te vervullen", stelde een van de deelnemers aan het congres. Daarnaast heeft Oss als logistiek achterlandknooppunt vooral meer volume nodig vanuit Rotterdam. "Dat is erg belangrijk want kijk maar naar Venlo daar is men eind jaren tachtig een achterlandverbinding aangegaan met de ECT in Rotterdam. Dat heeft geleid tot een groei in het volume per spoor naar Venlo", stelde Johan ter Poorten van KNV.

Problemen spoor
Met name bij de aanwezige verladers was er vooral weerstand om de overstap te wagen naar het spoor waar ook Oss zich nadrukkelijker mee wil gaan manifesteren. "Een verlader wil betrouwbaarheid qua levertijden garanderen aan zijn klanten. Via het spoor is het nog maar de vraag of je die garanties wel kunt geven als verlader", aldus één van de deelnemende verladers.

Samenwerken en verbinden
Het slotakkoord van de bijeenkomst afgelopen woensdag was voor wethouder economische zaken Jan van Loon. Hij benadrukte in zijn resumé dat samenwerken, verbinden en het expliciet uitdragen de belangrijkste speerpunten zijn om de logistieke potentie van Oss verder uit te bouwen. Het spoor kan beter maar dat willen we verder optimaliseren met Prorail. Het contact met hun valt niet altijd even mee maar we hebben vijf mengvoederbedrijven in Oss die bereid zijn om het goederenspoor te gebruiken."

Beter lobby
Logistieke hotspot Oss-Veghel behaalde in 2010 een respectabele zevende plaats in op de Logistieke Kaart van Nederland. Van Loon ontweek diplomatiek de vraag doen op welke positie hij dit jaar zijn gemeente verwacht en wat de ambities voor de ranking in de toekomst zijn. "We zijn als Oss op logistiek gebied enorm in ontwikkeling binnen de regio ‘As50' samen met Veghel en Uden. We hebben hier dus alles alleen zal onze lobby beter moeten en ik denk ik dat we met het Logistiek Platform Oss een eerste stap in de goede richting hebben gezet."